Wednesday, March 4, 2009

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH

BERTARIKH ____ MAC 2009

Pejanjian ini adalah di antara (No. IC ) dan selepas ini di panggil sebagai PEMILIK TANAH dan ……………………..(No. IC ) selepas ini di panggil sebagai PENYEWA TANAH .

Dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa pihak PEMILIK TANAH menerima sejumlah RM SAHAJA wang tunai pada MAC 2009 daripada PENYEWA TANAH sebagai sewa kepada tanah yang berkeluasan ___________ di alamat

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PEMILIK TANAH bersetuju dan berjanji untuk membenarkan PENYEWA TANAH menggunakan tanah seperti tersebut di atas untuk apa-apa tujuan pertanian berdasarkan syarat-syarat yang dinyatakan dibawah, selama 2 tahun bermula daripada 2009 sehingga 2011. Semasa tempoh perjanjian, PEMILIK TANAH tidak berhak untuk mencampuri apa-apa urusan di atas tanah tersebut atau membatalkan perjanjian ini.

Syarat-syarat yang dipersetujui bersama adalah:-

  1. PENYEWA TANAH tidak akan mengorek mana-mana bahagian untuk tujuan kolam dan menyebabkan kerosakan ke atas tanah tersebut.
  2. PENYEWA TANAH tidak bertanggungjawab untuk memasang pagar di atas tanah tersebut.
  3. PENYEWA TANAH tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana kerugian ke atas PEMILIK TANAH akibat penyewaan tersebut.
  4. PEMILIK TANAH tidak akan membuat jualan atau pindah milik ke atas tanah tersebut semasa tempoh perjanjian ini berlangsung.
  5. Jika terma ke-4 dilanggar, TUAN TANAH mestilah membayar ganti rugi dan kos yang telah dilaburkan ke atas tanah tersebut.
  6. PENYEWA TANAH tidak menebang mana-mana pokok kekal seperti yang diminta oleh tuan tanah dalam perjanjian ini, jika ada:-……………………………………………………………
  7. PENYEWA TANAH akan membersihkan tanah apabila tamat tempoh penyewaan.
  8. PENYEWA TANAH dibenarkan menyambung semula perjanjian ini dengan penambahan wang tunai berdasarkan tempoh lanjutan sewaan.

Demikianlah dengan persetujuan kedua-dua pihak mengikut syarat-syarat yang tersebut di atas dan masing-masing menurunkan tandatangan dibawah ini di hadapan saksi.

TANDATANGAN PEMILIK TANAH TANDATANGAN PENYEWA TANAH

……………………………… …………………………………..

( ) ( )

IC:- IC:-

TANDATANGAN SAKSI TANDATANGAN SAKSI

……………………………. ………………………………

IC:- IC:-